Nazaj

VOJAŠKA UTRDBA

Spletna cena: 27,90 €

Količina:

Dobavljivost: na zalogi

LASTNOSTI IZDELKA

Težavnostna stopnja sestavljanja: 2 – nezahtevno

Priporočena starost: 8+

Vsebina: 296 delov

Velikost sestavljenega izdelka: 190x190x340 mm

Velikost škatle: 290x217x47 mm

Teža pošiljke: 1.06 kg

Znak CE – pri izdelavi igrač so bile upoštevane vse varnostne zahteve, ki veljajo za Evropsko unijo

OPIS IZDELKA

Grad je utrdba, ki je značilna predvsem za obdobje srednjega veka. Po navadi stojijo gradovi na strateško pomembnem, težko dostopnem terenu (na vzpetinah, ob mostovih, ob pomembnih trgovskih poteh). Grad je kot utrjeno bivališče fevdalca poleg varnosti predstavljal tudi vir in simbol njegove moči, saj so lahko dobro grajeni gradovi prestali kmečke upore, sovražnikove napade… Gradovi so bili pogosto zavarovani z okopom in obrambnim jarkom. Večinoma so grajeni iz kamna.

Komplet vsebuje material in dele, ki so potrebni za gradnjo mini gradu: lesene dele različnih dolžin in debelino 9×9 mm, sestavne dele za izgradnjo strehe, oken, vrat, podlage iz vezanega lesa, folijo za steklo na oknih in druge komponente, ki jih potrebujemo za izgradnjo konstrukcije. Prah, ki je priložen, je namenjen simboliziranju trave, smirkov papir pa za manjše popravke. Prav tako je priložen podroben načrt gradnje.

Dodatna orodja, ki so potrebna za gradnjo: univerzalno lepilo, modelarski nož, škarje in vodene barvice.

Mini grad je del serije WALACHIA, ki jo sestavljajo leseni hobi kompleti za gradnjo različnih lesenih konstrukcij. Serija skupno tvori tradicionalno srednjeveško vas, ki vsebuje vse konstrukcije tradicionalnega življenja: brunarico, leseno hišo, kmetijo, hlev, senik, skedenj, kolarnico, kaščo, magistrat, cerkev, zvonik, gostilno, grad, stolp, kovačnico, železniško postajo, mlin na veter, mlin na vodi, most… Vsaka konstrukcija je na voljo v posameznem kompletu, tako da lahko otrok dopolnjuje svojo zbirko in postopoma gradi svojo vas.

ZGODOVINA IN ZANIMIVOSTI

Gradovi in z njimi povezano plemstvo simbolizirajo zgodnje obdobje srednjega veka. Njihova fizična lega je simbolizirala njihovo realno vojaško, upravno in politično gospostvo nad določenim prostorom. Grad je ločil vladajoče od vladanih. Grajski gospod je z gradu obvladoval pokrajino, ki ga je obdajala, in prebivalce. Posest gradov je pomenila moč in v vojni je bilo število zavzetih, zasedenih ali pa porušenih gradov merilo vojaškega uspeha. Kdor ni imel gradov, ni mogel vladati. Nekateri gradovi, ki so bili sedeži deželnoknežjih rodbin, so dali ime posameznim deželam (Tirol – Tirolska; Steyr – Štajerska).

Gradovi so ščitili nastajajočo deželo navzven in so bili opora pri izvajanju deželnoknežje oblasti navznoter.

Gradnja novih gradov je bila povezana z ogromnimi stroški, ki so jih zmogli le najbolj bogati in ugledni posvetni plemiči in škofje. Pred uveljavitvijo gradu je kot plemiško bivališče prevladoval v vasi stoječi dvor, curtis. Gradovi v frankovski dobi niso imeli bivalne funkcije, ampak so služili širšemu prebivalstvu kot bežigradi.

V tistem času ni bilo odločilnega pomena sledenje po generacijah, najvažnejša so bila sorodstvena razmerja, ki so se vzpostavila znotraj generacije. S priženitvijo je posameznik lahko hitro pridobil moč in ugled, čeprav je s tem izgubil lastno identiteto. S pojavom gradov kot plemiških bivališč, se je pri plemstvu uveljavilo zaporedje generacij v moški liniji.

Čas uveljavitve gradov kot bivališč je bilo 11./12. st., razmah graditve gradov pa lahko umestimo od sredine 12. do sredine 13. st. Lego so določali prometno-geografski, reprezentativni in strateški dejavniki. Grad se je fizično ločil od vasi, vendar so plemiči delno še živeli v ritmu kmečkega življenja. Do 12. st. so gradove gradile le knežje in grofovske družine, nesvobodni plemiči, ministeriali in vitezi so živeli v stolpih. Nižji plemiči so začeli z gradnjo gradov v 13. st.